Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov

Mnohí z nás si ešte pamätajú vlastné slávne pracovné začiatky. Kto som, čo som, čo mám robiť, kedy to robiť a akým spôsobom. Čo to po mne žiaci, rodičia, kolegovia, vedenie vlastne chcú a prečo práve odo mňa. Za čo budem pochválený, za čo napomenutý. Kde je moja miestnosť, kde WC, kde jedáleň a kde sever. Z tejto éry máme množstvo historiek, ktoré radi rozprávame a máme aj také, na ktoré chceme aby sa zabudlo, a o tých sa pre istotu veľmi nezmieňujeme.

 

Toto obdobie je veľmi dôležité, pretože sa v rámci neho formujeme a rozvíjame. To, čo sa v ňom odohrá, často predurčí náš ďalší pracovný život, vzťahy na pracovisku a celkové ponímanie práce ako takej. Hovorí sa, že začiatky sú ťažké, čo mnohí z nás môžu kľudne dosvedčiť. Ich úspešné zvládnutie so sebou často prináša šetrenie nervov nielen vlastných, ale čo je mnohokrát ešte dôležitejšie, aj nášho okolia. Nikto za nás túto cestu neodkráča, no je možné ju uľahčiť. Preto vám ponúkame školenie pre začínajúcich učiteľov.

 

Školenie pre začínajúcich učiteľov je zamerané na tieto základné oblasti:

  1. Práca so žiakmi – ako sa rýchlo oboznámiť  s rôznymi typmi žiakov (problémoví, bez záujmu, ADHD, integrovaní, permanentne nepripravení, šikanovaní atď.), ako sa k nim správať, na čo si dať pozor, špecifiká súčasnej generácie, akceptovať žiakov ako cítiace bytosti, ktoré okrem mozgu majú aj srdce, pomoc pri hľadaní vlastnej cesty do detského sveta.
  2. Komunikácia s rodičmi – majstrovstvo diplomacie, pre rodiča je jeho dieťa najlepšie na svete a nedá na neho dopustiť, doma sa môže dieťa správať diametrálne odlišne ako v škole,  aj rodičia sú len ľudia a majú predstavy, ktorých sa len neradi vzdávajú, ako vystupovať tak, aby nás rodičia vnímali ako spojencov a nie protivníkov.
  3. Obojstranne spokojné nažívanie s kolegami – žiť a nechať žiť, zžívanie sa s kolegmi, akceptovanie ich zvláštností a výstrelkov (všetci to predsa dobre vieme, že my sme jediní normálny, však áno),prechod od kolegov k priateľom.
  4. Spolupráca s vedením školy – precíznosť, presnosť, dochvíľnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, spolupatričnosť, koopoerácia. To sú základné vlastnosti, ktoré od svojich zamestnancov očakávame, no nie vždy nimi ovplývajú/me.
  5. Využívanie služieb podporných profesií, aktívnych v školskom systéme – psychológ, psychiater, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg. Čo je to za ľudí, čo je pre nich charakteristické, v čom mi môžu byť nápomocní, kedy ich kontaktovať, kde ich nájdem ak ich potrebujem.
  6. Starostlivosť o vlastné vnútro – ľudská duša je ako kryštáľ, ktorý prijíma a vysiela svetlo, ťažkostí dní sú ako prach, ktorý na kryštáľ sadá, ak sa nebudeme o neho starať, zapadne prachom a už nebudeme môcť svietiť druhým na cestu, a môže sa stať, že po čase sa jeho svetlo úplne vytratí z nášho života.

 

Hlavným pracovný nástrojom učiteľa je jeho osobnosť. Deti nereagujú na jeho vedomosti, ale na to, akou formou ich vie podať, ako sa k nim správa, ako rieši problémy, spory, či je objektívny alebo má na každého iný meter, či v nich vidí cítiace bytosti alebo len majiteľov mozgu. Naše vzdelávanie nie je o technickom popise, ale o vnútornom prežívaní, ktoré rozhoduje o tom, či sa z nás stane učiteľ s veľkým U alebo nie.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.