Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Adaptačný program

Program určený pre žiakov prvého ročníka. Zameriava sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ (zmena kolektívu, učiteľov, zvýšené nároky v učení a pod...), ktoré si často vyžadujú  zmenu doterajších schém reagovania /vzorcov správania/ a prestavbu dynamiky spôsobu života. Urýchľuje proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník  sa zlepšuje sebapoznanie žiaka jeho sebahodnota, povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti v ktorých  vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá. V rámci programu žiaci porovnávajú rozdiely medzi štúdiom na ZŠ a SŠ, taktiež si spolu vytvárajú „imaginárny plán fungovania“ ( úvaha o tom, čo sa i doteraz osvedčilo, na čom by chceli pracovať a pod.).  

 

Program predstavuje aj prvý kontakt so psychológom ako základ pre ďalšiu spoluprácu. Psychológ má možnosť podchytiť prípadný problém v jeho počiatočnej fáze. Po absolvovaní programu nasleduje konzultácia s triednym učiteľom. Učiteľ získa odborný pohľad na formujúci sa kolektív, na to čo sa môže v triede vyskytnúť, rozbor jednotlivých osobností a pod. Učiteľovi sa navrhnú možnosti  práce so žiakmi, čomu by sa mal vyvarovať a čo by mal u žiakov posilniť s cieľom podporiť v nich to dobré a eliminovať ich negatívne tendencie.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.