Počítadlo
Celkom
24368
Týždeň
24368
Dnes
14
Online
1

Ako ukázať stresu dvere

 

„Okolnosti nemôžeme vždy držať pod kontrolou, ale môžeme voliť a tiež volíme, aká bude našaodpoveď na ne. Tým, že znovu nadobudneme moc voliť, nachádzame odvahu žiť v tomto svete plným životom.“

 

Cieľ:

  • naučiť sa predchádzať stresu, jeho zvládnutie,
  • vytvoriť pocit vnútornej harmónie, istoty a zdravého sebavedomia,
  • zlepšenie fyzického a psychického zdravia,
  • vyššia kvalita v prežívaní a medziľudských vzťahoch.

Základné témy:

  • ako a prečo vzniká stres,
  • najčastejšie stresové faktory,
  • „Ja“, moje postoje...ako najväčší stresor,
  • ako predchádzať stresu,
  • ako zvládnuť stres,
  • nácvik relaxácie, vizualizácie.

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.