Počítadlo
Celkom
90711
Týždeň
1688
Dnes
110
Online
3

Aktuality

ODBORNÁ GARANCIA 


Táto služba  predstavuje rýchlu a flexibilnú pomoc školám v oblastiach týkajúcich sa psychológie. Jej súčasťou je pohotové reagovanie na akútne potreby školy.  Zabezpečíme odborné poradenstvo a uľahčíme proces smerujúci k riešeniu.

 

Súčasťou tejto služby v závislosti od požiadaviek školy je napríklad: 

 

  • krízová intervencia,
  • konzultácie,
  • psychologický rozbor triedy,
  • kombinované stretnutia (žiak-rodič-pedagóg  plus iné zainteresované strany),
  • prevencia.