Počítadlo
Celkom
18542
Týždeň
608
Dnes
89
Online
2

Aktuality

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA 


 

Ponúkame Vám komplexnú psychologickú diagnostiku zameranú na zmapovanie hlavných oblastí intelektu a osobnosti, priamo súvisiacimi s akademickým a pracovným uplatnením. V rámci nej identifikujeme silné stránky jedinca, jeho sociálne zručnosti a poukážeme i na schopnosti a možnosti, ktoré dosiaľ nie sú plne využívané. Taktiež upozorníme na oblasti, do ktorých sa pravdepodobne neoplatí veľmi investovať čas ani energiu. Prepojíme predpoklady, potrebné na úspešné zvládnutie štúdia s požiadavkami sveta práce vo vzťahu k potenciálu, ktorým jedinec disponuje.

 

Táto služba je vhodná najmä pre tých, ktorí nie sú rozhodnutí, kde vo svojom štúdiu pokračovať, ako aj pre tých, ktorí chcú overiť správnosť svojej voľby, poprípade pre osobnosti, ktoré sa chcú o sebe dozvedieť viac a tak získať náskok pri vstupe do sveta práce.