Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
2

Holistické rozostavenia

Ide o metódu vyvinutú nemeckým psychoterapeutom Bertom Hellingerom. Sústreďuje sa na prácu s človekom v rámci systému, v ktorom žije. Využitím tejto metódy je možné priamo nahliadnuť do rodiny, práce, či iného systému, ktorého je človek súčasťou. Umožňuje pochopiť naše vlastné správanie v súvislosti s pôsobením ostatných prvkov systému. V rámci tohto prístupou je možné meniť stagnujúce či neprospešné presvedčenia, postoje či nefunkčné zvyky. Ak sa zmení jedna časť systému, zmení sa i celok ako taký, a tak je možné prácou na jeho jednej časti pozitívne ovplyvniť celý celok. Ide o rýchlu a praktickú metódu, ktorá sa zameriava na riešenie jedného problému v rámci jedného stretnutia.

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.