Počítadlo
Celkom
24369
Týždeň
24369
Dnes
15
Online
1

Koučing

Koučing je služba zameraná na zvyšovanie efektívnosti pracovníkov a na prekonávanie vnútorných bariér, s ktorými sa môžu pri svojej práci trápiť. Jej základnou technikou je rozhovor, ktorého cieľom je odkrývať klientov potenciál, možnosti a pomáhať mu nachádzať jeho vlastné riešenia. Posilňuje jeho sebavedomie a sebadôveru, poskytuje nový rámec nazerania na problém, rozširuje vnímanie celej situácie. Zameriava pozornosť klienta na to, čo funguje a nabáda ho čerpať z predchádzajúcich pozitívnych skúseností. Systemický, na riešenie zameraný koučing sa vyznačuje tým, že sa sústreďuje skôr na to, ako môžme zmeniť to, čo nás trápi k lepšiemu, než na to, prečo tomu tak je. Poznanie príčiny nie vždy vedie k jej odstráneniu či riešeniu. Výhodou systemického koučingu je časová úspornosť a relatívne rýchle výsledky.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.