Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Manažérske zručnosti

O tom, čo je to manažér a aký je to dobrý manažér sa popísalo veľa, a zrejme ešte veľa popíše. Už teraz sú na prečítanie k dispozícii kvantá literatúry, no nič si človek nezapamätá viac, ako to, čo si odskúša na vlastnej koži.

 

Ponúkame vám preto zážitkové školenie zamerané na osvojenie si zručností a kompetencií potrebných pre výkon manažérskej/vedúcej/riadiacej funkcie. Jedným z cieľov tohto školenia je uvedomiť si ako naše osobné zvláštnosti, vlastnosti a schopnosti ovplyvňujú naše správanie a výkonnosť v pozícii manažéra. Pozrieť sa na to, čo konkrétne je pre nás užitočné a prináša nám prospech, a ako to posilniť, prehĺbiť a skrze to rozšíriť možnosti vlastného pozitívneho uplatnenia. Popritom je dobré mať na pamäti to, že podobné situácie môžu vyžadovať použitie rôznych nástrojov, a naše najsilnejšie, najviac osvedčené nástroje nemusia byť v závislosti od situácie vždy tie najvhodnejšie.

 

Výsledným cieľom tohto školenia je lepšie chápanie seba samého v roli manažéra, uvedomenie si svojich silných stránok a ich konkrétneho pracovného využitia, vypracovať postup, akým je možné to, v čom som dobrý ešte viac prehľbiť a ako môžem to, čo mi až tak nejde zlepšiť, keďže to predstavuje jednu z najistejších a najschodnejších ciest akými je možné dosiahnuť zvýšenie vlastného výkonu.  


 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.