Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Manželská / Partnerská kríza

Čas sa nezastaví a naše vzťahy sa ruka v ruke s časom neustále menia a vyvíjajú. Na vzťah treba vždy najmenej dvoch a tak spolu so vzťahmi sa menia aj ich samotní aktéri. Každý vzťah má svoje vrcholy ako aj prepadliská, ktorých zvládnutie posilňuje a utužuje vzťah. Niekedy sa ale môžu partneri ocitnúť v situácii, kedy nevedia ako ďalej. Sú si len vedomí toho, že rozísť sa nechcú, no spolužitie prináša v poslednom čase viac bolesti a nedorozumenia než radosti, lásky a pocitu spolupatričnosti.  Ak sa nachádzate v podobnej situácii, ponúkame vám pomoc pri hľadaní cesty späť.

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.