Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Odborná garancia

Táto služba  predstavuje rýchlu a flexibilnú pomoc školám v oblastiach týkajúcich sa psychológie. Ide o balíček šitý na mieru školy, kde škola si vyberá, o ktoré služby má záujem. Jej súčasťou je pohotové reagovanie na akútne potreby školy.  Zabezpečíme odborné poradenstvo a uľahčíme proces smerujúci k riešeniu.

 

Súčasťou tejto služby v závislosti od požiadaviek školy je napríklad: 

 

  • krízová intervencia,
  • konzultácie,
  • psychologický rozbor triedy,
  • kombinované stretnutia (žiak-rodič-pedagóg  plus iné zainteresované strany),
  • prevencia.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.