Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Osobnostný rozvoj / Vzťahy na pracovisku

 

„Základom  úspechu v každej práci je to, aby sa ten, kto ju robí, cítil pri jej vykonávaní sebaisto, uvoľnene, aby z nej čerpal uspokojenie.

 

 

Cieľ:

 • vytvoriť pracovný tím, ktorého členovia budú schopní a ochotní efektívne spolupracovať a komunikovať,
 • podporiť ich osobnostný a profesionálny rast,
 • naučiť ich lepšie vnímať a chápať iných, i seba samého, ale aj to, čo sa odohráva medzi nami a inými ľuďmi,
 • dôslednejšie riešiť problémy a konflikty a účinnejšie si pomáhať.

Základné témy:

 • ako vnímame ľudí a ako vnímajú oni nás,
 • umenie počúvať,
 • komunikačné bariéry,
 • efektívna komunikácia, úspech a osobná spokojnosť,
 • asertivita a ľudská dôstojnosť, asertívne práva,
 • ako predchádzať konfliktom, efektívne zvládnutie konfliktu,
 • prečo je dôležité pozitívne myslieť, dôvera a sebadôvera,
 • ako zvládnuť stres a ako mu predchádzať.

 

„Aj cesta radosti začína prvým krokom.“

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.