Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Personálny audit

Jeho účelom je podať kvalitné a objektívne informácie o ľudských zdrojoch v prepojení na nevýrobné procesy, ktoré tvoria podklad pre úspešné fungovanie firmy.

 

Podá informácie:

 • o silných a slabých stránkach kľúčových zamestnancov,
 • o ich potenciále pre ďalší kariérový rast,
 • o ich vzdelávacích potrebách,
 • o funkčnosti komunikácie v rámci firmy,
 • o efektivite riadenia,
 • o úrovni spolupráce  v podniku,
 • o tom, či a do akej miery je zavedená podniková filozofia,
 • o kvalite organizačných procesov,
 • o spokojnosti s motiváciou a odmeňovaním,
 • o úrovni vzdelávania a rozvoja zamestnancov,
 • o tom, v ktorých oblastich spočívajú rezervy.

 

Výsledná správa okrem popísania terajšieho stavu obsahuje i návrh ďalšieho postupu, zameraného na optimalizáciu podnikových štruktúr a procesov, ošetrenie krízových procesov a využitie rezerv. Zámerom je nastavenie ľudských zdrojov a pracovných podmienok tak, aby podľa možnosti zodpovedali potrebám firmy ako i zamestnancov.

 

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.