Počítadlo
Celkom
14121
Týždeň
812
Dnes
2
Online
1

Prevencia

Realizujeme rôzne preventívne aktivity zamerané na tie problémové okruhy, ktoré sa pedagógom a žiakom javia aktuálne (napr. protidrogová prevencia, príprava na maturitnú skúšku, láska a vzťahy, kult tela, stres a pod.).

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.