Počítadlo
Celkom
24369
Týždeň
24369
Dnes
15
Online
2

Profesijná orientácia

Hovorí sa, že malé dieťa malé starosti, veľké dieťa veľké starosti. Výber školy je jednou z tých udalostí, pre ktoré obvykle rodičov bolí hlava viac, ako ich potomkov. Snaha rodičov zaistiť svojim deťom tú najlepšiu budúcnosť často krát nie je pochopená ani ocenená. Rodič ale chápe, aké ďalekosiahle následky so sebou nesie voľba školy a nedá mu to, aby sa "nestaral". No čím sú deti staršie, tým sú zvyčajne viac alergické na to, keď sa rodič "stará" a komunikácia je tak komplikovaná. Mnohokrát ani rodič sám presne netuší, čo by bolo pre jeho dieťa to najlepšie. Nuž a keď to netuší ani jeho dieťa, situácia sa stáva vážnou. A to je len jeden z príkladov, pre ktoré je voľba školy, profesie náročnou a nezriedka i vyčerpávajúcou životnou skúsenosťou. A to ako pre dieťa, tak i pre rodiča.

 

Preto vám v tejto nie jednoduchej situácii podávame pomocnú ruku. Dávame vám možnosť využiť naše bohaté a mnohoročné skúsenosti na tomto poli a ponúkame vám službu šitú na mieru. Jej súčasťou je komplexná psychologická diagnostika zameraná na zmapovanie hlavných oblastí intelektu a osobnosti, priamo súvisiacimi s akademickým a pracovným uplatnením. V rámci nej identifikujeme silné stránky jedinca, jeho sociálne zručnosti a poukážeme i na schopnosti a možnosti, ktoré dosiaľ nie sú plne využívané. Taktiež upozorníme na oblasti, do ktorých sa pravdepodobne neoplatí veľmi investovať čas ani energiu. Prepojíme predpoklady, potrebné na úspešné zvládnutie štúdia s požiadavkami sveta práce vo vzťahu k potenciálu, ktorým jedinec disponuje.

 

Táto služba je vhodná najmä pre tých, ktorí nie sú rozhodnutí, kde vo svojom štúdiu pokračovať, ako aj pre tých, ktorí chcú overiť správnosť svojej voľby, poprípade pre osobnosti, ktoré sa chcú o sebe dozvedieť viac a tak získať náskok pri vstupe do sveta práce.

 

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.

Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.