Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Psychologické poradenstvo & psychoterapia

Každý člen rodiny má v nej svoje miesto a potrebuje cítiť, že je milovaný a akceptovaný taký, aký je. Nie vždy si to vieme navzájom poskytnúť, pretože napriek tomu, že milujeme, máme aj svoje očakávania, potreby, túžby. A tie sa málokedy zhodujú s predstavou ostatných členov rodiny. Každá bytosť túži po raste a sebavyjadrení svojim vlastným spôsobom, čo okolie často len ťažšie prijíma a akceptuje. To, že každý z nás je iný, je naším najväčším šťastím a bohatstvom, no zároveň i prekliatím. Akoby to nestačilo, tak problémy, ktoré máme mimo rodiny, mnohokrát negatívne ovplyvnia i rodinné ovzdušie a celkovú pohodu. Štekáme po svojich najbližších, sme podráždení a členovia domácnosti sa nám vyhýbajú veľkým oblúkom. Situácia niekedy dôjde tak ďaleko, že nie je možné nájsť spoločnú reč a každý kontakt je nepreskúmaným mínovým poľom. Máme dopredu pripravené argumenty, ktoré tasíme ako zbrane v boji. Preto vám ponúkame bezpečné mierové územie, na ktorom vládne ústretovosť, ochota porozumieť, trpezlivosť, rešpekt voči druhým a kde stretnutie predstavuje prvý krok smerom k nám samým, ako aj k tým, čo pri nás stoja najbližšie.

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.