Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Psychologický rozbor triedy

Využíva sa  na podnet pedagóga v triedach,  kde sa vyskytuje napätie, kde sú prítomné často opakujúce sa problémy bez zjavného zlepšenia danej situácie,  ako napr. šikana, mocenské boje medzi skupinami žiakov, ak je v triede žiak, ktorého spolužiaci neprijali, ak sa v triede nachádza viacero integrovaných žiakov a pod. .

Túto službu taktiež vrelo odporúčame v prvom a v piatom ročníku ZŠ na získanie prehľadu o kombinácii osobností, ktoré sa v triede „stretli“,  na urýchlenie adaptačného procesu a zmiernenie napätia v triede. Výsledným produktom tejto služby je konzultácia s triednym učiteľom o podrobnom psychologickom rozbore triedy, jednotlivých žiakov a vypracovaný plán postupu na elimináciu negatívnych javov v triede. Učiteľ získa odborný pohľad na deti v triede a taktiež na to, čo sa môže v triede vyskytnúť a navrhne sa mu spôsob práce so žiakmi -  čoho by sa mal vyvarovať a čo by mal u žiakov posilniť, s cieľom podporiť v nich to dobré a eliminovať ich negatívne tendencie.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.