Počítadlo
Celkom
24368
Týždeň
24368
Dnes
14
Online
2

Psychoterapia

Psychoterapia je vhodná najmä pre klientov snažiacich sa vyriešiť zvyčajne závažný a dlhodobý problém, pričom postupy a metódy, ktoré sú k dispozícii sú nevyhovujúce, poprípade nepostačujúce. Najčastejšie po nej siahajú klienti, ktorí už využili dostupné zdroje a možnosti, no stále nevidia cestu von. Jej hlavným zámerom je pomôcť získať, vypracovať vlastné riešenia zodpovedajúce našim najvnútornejším potrebám. Poporuje rozvoj zručností a kompetencií potrebných na zvládnutie situácie. Pomáha objavovať skrytý potenciál, nevyužité zdroje a motivuje k ich pozitívnemu uplatneniu. Vedie k samostatnosti a nabáda k prebratiu zodpovednosti za vlastný život. Jej základom je intenzívna práca na sebe samom a silná potreba zmeny.  

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.