Počítadlo
Celkom
24368
Týždeň
24368
Dnes
14
Online
1

Škola rodičov

Počas nášho života hráme, obvykle dobrovoľne, mnoho rôl. Máme na výber rolu dieťaťa, syna, dcéry, brata, žiaka, učiteľa, kamaráta, spolužiaka, rovesníka, pracovníka, vedúceho, športovca, hudobníka, súpera, manžela, partnera... Každá si vyžaduje iný prístup, odohráva sa na inej scéne a prikladáme im rôzny význam a dôležitosť. Všetky špásy ale končia pri role rodiča, špecificky dobrého rodiča alias rodiča vychovávateľa.

 

Sme zavalení očividnou dôležitosťou výchovy a rôznymi “zaručenými” výchovnými radami. A odstrašujúcich príkladov nezdaru je k dispozícii dosť. Čo teda robiť? Pokiaľ niečo pobabreme sami voči sebe svet sa nezrúti, ale čo ak to bude vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa na nás spolieha a bezvýhradne nám dôveruje? Chceme pre svoje dieťa to najlepšie, ale čo to vlastne je? Ako preniesť hodnoty, ktoré si ctíme do života svojho potomka? Kedy byť láskavy, kedy prísny? Čo dovoliť, čo nie, a v akom veku už áno? Pocit dôležitosti a zodpovednosti nám často zväzuje ruky a keďže bezradnosť sa dnes nenosí, tak radšej predstierame rezolútnosť tam, kde sme sami neistí.  

 

Neexistuje jeden správny spôsob výchovy, tak ako neexistuje jedno dieťa rovnaké ako druhé a takisto neexistujú dvaja rovnakí rodičia. Svojmu dieťaťu dokážeme sprostredkovať len to, čím sami sme a čo naozaj vnútorne uznávame. Cesta k usmerňovaniu života druhého začína poznaním a usmernením života vlastného. Preto vás na túto cestu teraz pozývame.

 

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.