Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Stredné školy

 

  • Inteligencia  a školský výkon.

 Akým spôsobom ovplyvňuje inteligencia školský výkon? Na ktoré zložky inteligencie sa náš školský systém sústreďuje? Stratené deti. Prečo inteligentné deti strácajú záujem o školu?

  • Homosexualita.

Moja sexuálna orientácia – mám možnosť voľby? Môj postoj k inakosti - mám možnosť voľby? História vývoja postoja na inakosť – fakty o ktorých sa nehovorí...

  • Kult tela.

Čo robí s mladými ľuďmi ideál krásy, ktorý nám vnucuje spoločnosť? Kde sú hranice toho, čo sme ochotní urobiť pre krásu? Je naozaj krásne len to, čo je výnimočné?

  • Mne sa to nemôže stať – sila závislosti.

Je závislosť prejavom slabosti, alebo to môže byť aj inak? Čo nám závislosť berie a čo nám dáva? Psychologické a fyziologické pozadie závislosti.

  • Adolescencia.

Prečo je adolescencia nevyhnutná na ceste k dospelosti? Ako pristupovať k adolescentom tak, aby to v zdraví prežili oni aj my.

  • Láska a vzťahy z pohľadu adolescenta.

V akej podobe vnímajú lásku v tomto období? Rozpor medzi ideálmi a zvedavosťou , potrebou experimentovať. Ako učiteľ môže spracovať prejavy sexuality u adolescentov, ktoré sú za jeho vlastnou hranicou toho, čo je správne a slušné?

  • Mýtus dobrého učiteľa.

Aké posolstvá chceme odovzdávať deťom? Je suma vedomostí žiaka jedinou vizitkou učiteľa? Ako byť spokojný sám so sebou vo  vyučovacom procese v súčasnosti?

  • Kvadrant myslenia.

To jediné čo máme, je prítomný okamih. Ako sa cítiť dobre - máme možnosť voľby?

  • Musí byť stres prítomný v našom živote?

Nakoľko prijímame názor, že dnešný život je stresujúci? Najväčším „stresorom“ sme my sami...

  • Depresia.

Zaručené spôsoby ako sa dopracovať k depresii. Ako nedovoliť emóciám aby nás ovládli.

 

 

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.