Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Tajomstvo úspešného predajcu

Nato, aby predajca mohol byť úspešný potrebuje najmä tri veci - poznať sám seba, rešpektovať rozličné typy zákazníkov a mať cit pre výber vhodných metód a techník, ktorými predaj zrealizuje. Existuje mnoho osvedčených stratégií a postupov, ktoré majú zaručiť úspešný predaj. No tak, ako existujú rôzne typy zákazníkov, tak existujú i rôzne typy predajcov. Nedá sa vždy preniesť to, čo funguje u jedného na druhého. Je zbytočné snažiť sa mechanicky "našrubovať" na seba niečo, čo na nás jednoducho nepasuje. Výsledkom potom zvyčajne býva premárnená námaha, sklamanie a často i znechutenie. Toto zážitkové školenie sa zameriava na tréning v rôznych oblastiach súvisiacich s predajom ako napríklad:

  • poznanie vlastných predností,
  • príprava na predaj,
  • poznanie produktu,
  • poznanie zákazníka,
  • imidž,
  • vystupovanie,
  • komunikácia,
  • kedy je mlčať zlato,
  • kedy je správny okamih na uzatvorenie obchodu,
  • ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.