Počítadlo
Celkom
24371
Týždeň
24371
Dnes
17
Online
1

Teambuilding

Človek, nech akokoľvek schopný, dokáže sám vytvoriť nepochybne veľa, no nikdy nie toľko, ako v spolupráci s druhými. Celok je viac ako len suma častí a tím je viac ako len skupina pracovníkov.

 

Dobrý tím sa vyznačuje súdržnosťou, dôverou, priateľskou atmosférou, akceptovaním druhých a ich potrieb, spoločným zameraním a cieľom. V práci sa takýto tím vytvára počas dlhého obdobia, kedy sa jeho členovia skrze pracovné činnosti a každodenné aktivity lepšie spoznávajú a budujú si medzi sebou vzťahy založené na dôvere.

 

Toto školenie ponúka rýchlejšiu cestu k takémuto výsledku. Prostredníctvom zážitkových aktivít a v bezpečnom prostredí umožňuje členom tímu spoznať sa oveľa lepšie, a to aj v krízových či vyhrotených situáciách. Vďaka odbornému dohľadu je možné nedorozumenia či predsudky riešiť priamo na mieste činu, a tak ich využiť pre posilnenie prozumenia a dôvery. Neoddeliteľnou súčasťou je aj priestor pre členov tímu, aby mohli vyjadriť, porovnať a prediskutovať svoje predstavy, očakávania či obavy spojené s fungovaním tímu a tak postupne zjednocovať svoje zámery a budovať tímového ducha.

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.

Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.