Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Výber zamestnancov

Táto služba je určená pre tých, ktorý chcú mať istotu, že si vyberú a získajú toho najlepšieho uchádzača.

 

Použitím psychologickej diagnostiky a systému AKCEPT získate objektívny a presný prehľad o pracovných schopnostiach jednotlivých uchádzačov. Ich pracovný profil je potom možné porovnať s profilom pracovného miesta a tak získate veľmi presnú predstavu o tom, do akej miery bude uchádzač schopný napĺňať požiadavky práce. Budete informovaný o ich silných a slabých stránkach, v ktorých oblastiach je možné ich ďalej rozíjať, a kde naopak ďalší rozvoj nie je možný.

 

Získate návod akým spôsobom viesť daného uchádzača, aby po nástupe na pracovné miesto dokázal podať čo najväčší výkon. Takisto budete upozornený na to, s akým typom pracovníkov si bude rozumieť a naopak, pri kom to môže škrípať a kde hrozí nebezpečenstvo, že komunikácia bude viaznuť.

 

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.