Počítadlo
Celkom
14119
Týždeň
859
Dnes
43
Online
1

Mgr. Henrieta Boruchová Sochová

 

Pracovná história:

 

1986  -  1988    OÚNZ Michalovce  - psychológ – detská psycholog. amb.

1988  -  1992    Psychiatrická nemocnica Michalovce – psychológ

1992  -  1994    Okresný úrad práce Michalovce – psychológ

1994  -  1996    Centrum poradensko-psycholog. služieb  Michalovce – psychológ

1996  -  súč.      Psychologická súkromná prax

 

Absolvované kurzy, tréningy, výcviky:

 

 • tréning asertivity I. a II. stupeň
 • kurz konverzačnej a kooperatívnej hypnózy
 • poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta  (PCA – šesťročný výcvik – diplom psychoterapeuta)
 • tréning poradenských zručností
 • NLP – neurolingvistické programovanie
 • rodinné konštelácie – holistické rozostavenie
 • práca s emóciami v poradenskom procese
 • práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
 • Brandon Bays: Cesta
 • Brandon Bays: Cesta pre deti

 

Lektorská činnosť:

 

Firmy: tréning asertivity, teambuilding, predajné zručnosti, protistresové programy, timemanažment a pod.

Zdravotníctvo: vzťah: zdravotnícky pracovník/pacient, syndróm vyhorenia v pomáhajúcej profesii, asertívna a ozdravujúca komunikácia a pod.

Úrad práce: rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných: Ako sa presadiť na trhu práce

Červený kríž: pre zamestnancov krízového centra.

Školy: efektívna komunikácia v pedagogickej praxi, ako budovať vzťah medzi učiteľom a žiakom, problémový žiak a pod.

Podieľala som sa ako lektorka aj na realizácii niekoľkých projektov pre Zemlínske osvetové stredisko Michalovce a MsÚ Mihalovce /žiaci ZŠ a SŠ,seniori/.

 

 

PhDr. Zuzana Martinková

 

Pracovná história:

 

2005 - 2006 Spoločnosť priateľov detí- Li(e)nka – Linka detskej dôvery - psychológ

zameranie: krízová intervencia, psychologické poradenstvo

2007 - 2009 občianske združenia ( zamerané na rodičov detí s mentálnym a telesným postihnutím, deti z detských domovov)

zameranie: psychologické poradenstvo, vytváranie a realizácia projektov

2009 - 2013 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - psychológ

zameranie: psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, sociálno-psychologické výcviky, vytváranie a realizácia projektov, profesijná diagnostika a poradenstvo, metodické vedenie škôl a vzdelávacie aktivity, práca s intelektovo nadanými žiakmi                          

2012 - súč. stredná škola - psychológ, lektor

zameranie: psychologické poradenstvo, psychoterapia, orientačné psychologické vyšetrenia, prevencia, konzultácie

2013 - súč. Psychologická súkromná prax - pracovná výpomoc

zameranie: psychologické poradenstvo, psychologické vyšetrenia, psychoterapia, školenia

2014 - súč. spolupráca s ligou proti rakovine

zameranie: smútkové poradenstvo, psychoterapia

 

Absolvované kurzy, tréningy, výcviky:

 

4/2005 Krízová intervencia

9-10/2005 Krízová intervencia- špecifiká dištančnej komunikácie

10/2005 „Povedz to priamo“- Inštitút Virginie Satirovej

8/2006 Neverbálna komunikácia

3/2008 „Viewpoint of Youth“ – Youth Exchanges Project (Ankara)

2/2010 Osvedčenie pre výkon hypnózy a autogénneho tréningu

4/2010 Identifikácia intelektovo nadaných

7/2010 Woodcock- Johnson International Edition- tests of cognitive Abilities: administrácia a vyhodnocovanie

6/2013 Osvedčenie: Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi

 

Dlhodobé vzdelávanie:

 

10-12/2009     Výcvik skupinovej práce

2009-2014      Psychoterapeutický výcvik- ISZ KE

 

 

Mgr. Tomáš Hruška

 

Pracovná história:

 

1999 - 2001 AKCEPT® - junior konzultant

zameranie: rozvoj metodiky, tvorba filozofie, psychologická podpora zameraná na tvorbu know-how, príprava a realizácia školení školení zameraných na prácu s metodikou

2001 - 2008 AKCEPT - senior konzultant

zameranie: kontakt s klientom, nábor, profesijné a psychologické poradenstvo, príprava a realizácia školení, administrácia

2007 ICP s.r.o. - manažér

zameranie: zodpovedný za PaM oddelenie, oddelenie náboru, vzdelávania a rozvoja

2008 - 2014 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce - psychológ

zameranie: psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, sociálno-psychologické výcviky, vytváranie a realizácia projektov, profesijná diagnostika a poradenstvo, metodické vedenie škôl a vzdelávacie aktivity, práca s intelektovo nadanými žiakmi

 

Absolvované kurzy, tréningy, výcviky:      

 

 • práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
 • Woodcock- Johnson International Edition- tests of cognitive Abilities: administrácia a vyhodnocovanie
 • Osvedčenie: Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi

 

Dlhodobé vzdelávanie:

 

2008 Výcvik skupinovej práce