Rastieme spolu
Mgr. Henrieta Boruchová Sochová

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FF UPJŠ Prešov. Po absolvovaní 6-ročného
psychoterapeutického výcviku v Českom inštitúte PCA C. Rogersa získala diplom psychoterapeutky.
Po 10-tich rokoch pôsobenia v zdravotníctve a v poradenských inštitúciách sa rozhodla vydať
vlastnou cestou a otvorila súkromnú psychologickú prax, kde sa venuje psychologickému
poradenstvu a psychoterapii a ponúka tiež metódu rodinných konštelácii.
Jej druhou, rovnako napĺňajúcou pracovnou oblasťou, je lektorská činnosť. Robí vzdelávacie aktivity –
semináre, kurzy pre rôzne skupiny ľudí vo firmách, inštitúciách, či pre ľudí, ktorí chcú zlepšiť kvalitu
svojich životov a vniesť do nich viac ľahkosti a radosti.