Rastieme spolu

Rodina

Vzťah je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení. V živote dvojice tak môže nastať i obdobie, kedy partneri cítia, že sa začínajú od seba akosi vzdiaľovať, vo vzťahu narastá napätie, nespokojnosť, viazne komunikácia, vytráca sa blízkosť…

Ak máte pocit, že ste vyčerpali všetky možnosti, no napriek tomu zlepšenie neprichádza, párová terapia by vám mohla pomôcť. Sedenia prebiehajú  spoločne alebo s každým členom páru oddelene.

Každý člen rodiny má v nej svoje miesto a potrebuje cítiť, že je milovaný a akceptovaný taký, aký je. Nie vždy si to vieme navzájom poskytnúť, pretože napriek tomu, že milujeme, máme aj svoje očakávania, potreby, túžby. A tie sa málokedy zhodujú s predstavou ostatných členov rodiny. Každá bytosť túži po raste a sebavyjadrení svojim vlastným spôsobom, čo okolie často len ťažšie prijíma a akceptuje. To, že každý z nás je iný, je naším najväčším šťastím a bohatstvom, no zároveň i prekliatím. Akoby to nestačilo, tak problémy, ktoré máme mimo rodiny, mnohokrát negatívne ovplyvnia i rodinné ovzdušie a celkovú pohodu. Štekáme po svojich najbližších, sme podráždení a členovia domácnosti sa nám vyhýbajú veľkým oblúkom. Situácia niekedy dôjde tak ďaleko, že nie je možné nájsť spoločnú reč a každý kontakt je nepreskúmaným mínovým poľom. Máme dopredu pripravené argumenty, ktoré tasíme ako zbrane v boji. Preto vám ponúkame bezpečné mierové územie, na ktorom vládne ústretovosť, ochota porozumieť, trpezlivosť, rešpekt voči druhým a kde stretnutie predstavuje prvý krok smerom k nám samým, ako aj k tým, čo pri nás stoja najbližšie.

Ponúkame „pomocnú ruku“ rodičom vo forme podporných skupín, ktoré slúžia ako miesto výmeny skúsenosti, kde sa môžu tí, ktorí zápasia s rovnakým problémom spoločne stretávať. Podporné skupiny predstavujú kreatívnu metódu riešenia problémov založenú na skupinovom riešení, ktoré ulahčuje generovanie kreatívnej stratégie. Za pomoci psychológa, ktorý je sprievodcom pri tomto procese a sile skupiny sa účastníci navzájom inšpirujú, podporujú, posiľnujú sa ich vlastné kompetencie, znovuobjavujú dávno zabudnuté zručnosti a pod. s cieľom nájsť iný pohľad, riešenie alebo úľavu v náročnej životnej situácii. Podporné skupiny prebiehajú v dvoch častiach. Prvá časť pozostáva zo štyroch stretnutí, ktoré okrem zážitkových techník obsahujú teoretické bloky na získanie ešte hlbšieho vhľadu, informácií, možností riešenia, psychologcických prístupov a pod. Druhá časť stretávania pozostáva v podpore krokov, postupov, ktoré účastníci applikujú s cieľom, čo najefektívnejšieho prístupu v danej životnej situácii.

Podporné skupiny budú zamerané na:

 • ADHD,
 • špecifické vývinové poruchy učenia,
 • výchovné ťažkosti,
 • rozvod,
 • manželské problémy,
 • choroba v našej rodine

Prednášky budú realizované v spolupráci viacerých  odborníkov. Na ich konci budú mať účastníci možnosť klásť otázky a diskutovať. V prípade záujmu si môžu dohodnúť osobnú konzultáciu.

 • Čo sa skrýva za chorobou môjho dieťaťa?

Aké posolstvo Vám Vaše dieťa svojím správaním a chorobou dáva najavo? Čo s diagnózou, ktorá vstúpila do života Vašej rodiny?

 • Mýtus dobrého rodiča./ Hranice./ Výchovný štýl.

Podľa čoho Vaše dieťa koná? Podľa toho, čo vidí, alebo čo počuje? Ako byť sám sebou a zároveň dobrým rodičom.

 • Ja, môj partner a dieťa.

Aké dedičstvo zanechávame svojmu potomkovi? Ako sa hádať s láskou? Aké miesto má môj partner/ka po narodení dieťaťa v mojom živote?

 • ADHD.

Ako nedovoliť diagnóze aby ovládla postoj k Vášmu dieťaťu?

 • Čo po rozvode?

Aj po rozvode zostávame rodičmi. Ako šetrne previesť dieťa rozvodom?

 • Kvadrant myslenia

To jediné, čo máme, je prítomný okamih…Ako sa cítiť dobre – máme možnosť voľby?

Školy

Vychádzajúc zo zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 55

Skupinové vzdelávania

Čas sa nezastaví a naše vzťahy sa ruka v ruke s časom neustále menia a vyvíjajú. Na vzťah treba vždy najmenej dvoch a tak spolu so vzťahmi sa menia aj ich samotní aktéri. Každý vzťah má svoje vrcholy ako aj prepadliská, ktorých zvládnutie posilňuje a utužuje vzťah. Niekedy sa ale môžu partneri ocitnúť v situácii, kedy nevedia ako ďalej. Sú si len vedomí toho, že rozísť sa nechcú, no spolužitie prináša v poslednom čase viac bolesti a nedorozumenia než radosti, lásky a pocitu spolupatričnosti.  Ak sa nachádzate v podobnej situácii, ponúkame vám pomoc pri hľadaní cesty späť.

Či sa nám to páči alebo nie, každý z nás na sebe nesieme pečať minulosti. Každý rod, každá rodina má svoje zvyky, nepísané tradície a hodnoty, ktoré vyznáva. Výchovou ich odtláča do svojich potomkov. A to nielen to, čoho si sama vedomá je, ale aj to, čoho si vedomá nie je.

Rod, rodina je organický systém prelínajúci sa časom a generáciami. Jazvy, otvorené rany, nevyriešené problémy sa nestratia. Ak ich nedokáže spracovať generácia, v ktorej sa vyskytli, zdedia ich jej pokračovatelia. Pozitíva sa oslavujú, tradujú, vyzdvihujú, no to, čo nebolo vyriešené sa v reči opomína a vytráca sa z povedomia. To ale neznamená, že keď sa o niečom nehovorí, že to prestane existovať. Naši predkovia tak ovplyvňujú naše terajšie životy oveľa viac ako si uvedomujeme.

Základ osobnosti sa formuje približne do siedmych rokov života. Dieťa je ako špongia, ktorá nekriticky nasáva temer všetko, čo v rodine vidí. Tu si osvojujeme pohľad na svet, postoje, názory, učíme sa čo je správne a čo nie, čo je povolené a čo sa nesmie. A tak zároveň preberáme to, čo nám v živote pomôže spolu s tým, čo naopak nám môže život sťažiť. Zvyčajne sa kriticky dívame len vpred, a preto nášmu pátravému pohľadu môže ujsť, čo všetko ťaháme za sebou. Je mnoho toho, o čo sme ani nestáli, dokonca to nie je ani naše a predsa to významne ovplyvňuje náš terajší život. Pokiaľ cítite, že sa potrebujete obzrieť vzad, aby ste mohli ísť vpred, pozývame vás na stretnutie, ktoré vám v tom pomôže.

Tento program je určený rodičom, ktorých manželstvo dospelo k svojmu koncu. Nech sa tak stalo z akýchkoľvek dôvodov, každý z partnerov má na tom svoj diel zodpovednosti. Deti sú v tom však nevinne. Oni i naďalej milujú oboch svojich rodičov a potrebujú ich lásku a starostlivosť. Nezaslúžia si, aby sa z nich stali rukojemníci v mocenskom boji bývalých partnerov, pri ktorom sú často využívaní len ako ďalší prostriedok vyrovnávania si účtov. Rozísť sa predsa dá aj s úctou a rešpektom, čo je pre deti v tejto bolestivej situácii tým najlepším balzamom pre dušu.

Počas nášho života hráme, obvykle dobrovoľne, mnoho rôl. Máme na výber rolu dieťaťa, syna, dcéry, brata, žiaka, učiteľa, kamaráta, spolužiaka, rovesníka, pracovníka, vedúceho, športovca, hudobníka, súpera, manžela, partnera… Každá si vyžaduje iný prístup, odohráva sa na inej scéne a prikladáme im rôzny význam a dôležitosť. Všetky špásy ale končia pri role rodiča, špecificky dobrého rodiča alias rodiča vychovávateľa.

Sme zavalení očividnou dôležitosťou výchovy a rôznymi “zaručenými” výchovnými radami. A odstrašujúcich príkladov nezdaru je k dispozícii dosť. Čo teda robiť? Pokiaľ niečo pobabreme sami voči sebe svet sa nezrúti, ale čo ak to bude vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa na nás spolieha a bezvýhradne nám dôveruje? Chceme pre svoje dieťa to najlepšie, ale čo to vlastne je? Ako preniesť hodnoty, ktoré si ctíme do života svojho potomka? Kedy byť láskavy, kedy prísny? Čo dovoliť, čo nie, a v akom veku už áno? Pocit dôležitosti a zodpovednosti nám často zväzuje ruky a keďže bezradnosť sa dnes nenosí, tak radšej predstierame rezolútnosť tam, kde sme sami neistí.  

Neexistuje jeden správny spôsob výchovy, tak ako neexistuje jedno dieťa rovnaké ako druhé a takisto neexistujú dvaja rovnakí rodičia. Svojmu dieťaťu dokážeme sprostredkovať len to, čím sami sme a čo naozaj vnútorne uznávame. Cesta k usmerňovaniu života druhého začína poznaním a usmernením života vlastného. Preto vás na túto cestu teraz pozývame.

Jedná sa o zážitkové stretnutia, kde v bezpečnej a podporujúcej atmosfére prehĺbite svoju ženskosť a jemnosť, a zároveň podporíte svoju silu, sebavedomie a jedinečnosť. Cez jednotlivé stretnutia Vás bude sprevádzať psychologička a psychoterapeutka za pomoci ktorých budete hľadať odpovede na otázky, ako si vybudovať funkčné vzťahy s mužmi, sama so sebou a ako naplniť svoje životné poslanie. Naučíte sa tiež vnímať svoje skutočné potreby a priania a realizovať ich bez pocitov viny. Vedzte , že  každej žene žije bohyňa…

V každodennom kolobehu dní sme často zavalení požiadavkami, ktoré na nás život kladie. Splniť pracovné úlohy, hlásiť sa šéfovi, vyzdvihnúť deti, vyniesť kôš, nakúpiť, zaplatiť účty, poprať, požehliť, natankovať, najesť sa, poupratovať, ráno sa umyť, obliecť a večer nezabudnúť nastaviť budík. Je toľko času, čo venujeme povinnostiam, druhým či svojmu zovňajšku, no tak málo času, čo venujeme svojmu vnútru. Pričom ono rozhoduje o tom, či sa budeme cítiť odpočinutí, svieži, optimisticky nastavení a v dobrej nálade. Investujeme energiu a námahu do diania okolo nás, no pritom zabúdame na to najdôležitejšie, čo v živote máme, na samých seba. Často sa potom hlási únava, vyčerpanie, nezáujem, strata radosti a život sa mení na automatickú monotónnosť. Relaxácia predstavuje spôsob ako sa odmeniť po náročnom dni, ako ostať v kontakte so samým sebou a tak si svietiť na cestu nádejou a optimizmom.

 

Firmy

Jeho účelom je podať kvalitné a objektívne informácie o ľudských zdrojoch v prepojení na nevýrobné procesy, ktoré tvoria podklad pre úspešné fungovanie firmy.

Podá informácie:

 • o silných a slabých stránkach kľúčových zamestnancov,
 • o ich potenciále pre ďalší kariérový rast,
 • o ich vzdelávacích potrebách,
 • o funkčnosti komunikácie v rámci firmy,
 • o efektivite riadenia,
 • o úrovni spolupráce  v podniku,
 • o tom, či a do akej miery je zavedená podniková filozofia,
 • o kvalite organizačných procesov,
 • o spokojnosti s motiváciou a odmeňovaním,
 • o úrovni vzdelávania a rozvoja zamestnancov,
 • o tom, v ktorých oblastich spočívajú rezervy.

Výsledná správa okrem popísania terajšieho stavu obsahuje i návrh ďalšieho postupu, zameraného na optimalizáciu podnikových štruktúr a procesov, ošetrenie krízových procesov a využitie rezerv. Zámerom je nastavenie ľudských zdrojov a pracovných podmienok tak, aby podľa možnosti zodpovedali potrebám firmy ako i zamestnancov.

Popíše zamestnanca z hľadiska jeho prístupu k práci, zistí jeho pracovné priority, ozrejmí jeho pracovné možnosti a zmapuje potenciál. Objektívne a nezaujato zhodnotí jeho silné a slabé stránky, či nevyužité rezervy.  Spája v sebe poznatky o jeho osobnosti vo všeobecnosti a poznatky o jeho pracovnom prístupe.

Podá informácie:

 • o pracovnom štýle zamestnanca,
 • o tom, čo mu je blízke a na čo sa pri ňom môžete spoľahnúť,
 • o tom čo, mu je cudzie a je to od neho zbytočné vyžadovať,    
 • o jeho silných a slabých stránkach,
 • o oblastiach, kde je možné ho rozvíjať,
 • o tom, ako sa momentálne cíti na pracovisku a kde sa nachádzajú jeho priority,
 • o tom, či ide o typ riadiaceho alebo administratívneho pracovníka,
 • o tom, do akej miery sa na konkrétnu pozíciu hodí.

Pracovný profil tvorí nevyhnutný podklad pre rozhodovanie pri výbere nových zamestnancov, umožňuje efektívne motivovať a riadiť pracovníkov, predpovie úspešnosť pri preradení na iné pracovné miesto či pri povýšení, umožní naplánovať kariérny a odborný rast.

Táto služba je určená pre tých, ktorý chcú mať istotu, že si vyberú a získajú toho najlepšieho uchádzača.

Použitím psychologickej diagnostiky a systému AKCEPT získate objektívny a presný prehľad o pracovných schopnostiach jednotlivých uchádzačov. Ich pracovný profil je potom možné porovnať s profilom pracovného miesta a tak získate veľmi presnú predstavu o tom, do akej miery bude uchádzač schopný napĺňať požiadavky práce. Budete informovaný o ich silných a slabých stránkach, v ktorých oblastiach je možné ich ďalej rozíjať, a kde naopak ďalší rozvoj nie je možný.

Získate návod akým spôsobom viesť daného uchádzača, aby po nástupe na pracovné miesto dokázal podať čo najväčší výkon. Takisto budete upozornený na to, s akým typom pracovníkov si bude rozumieť a naopak, pri kom to môže škrípať a kde hrozí nebezpečenstvo, že komunikácia bude viaznuť.

Teambuilding

Človek, nech akokoľvek schopný, dokáže sám vytvoriť nepochybne veľa, no nikdy nie toľko, ako v spolupráci s druhými. Celok je viac ako len suma častí a tím je viac ako len skupina pracovníkov.

Dobrý tím sa vyznačuje súdržnosťou, dôverou, priateľskou atmosférou, akceptovaním druhých a ich potrieb, spoločným zameraním a cieľom. V práci sa takýto tím vytvára počas dlhého obdobia, kedy sa jeho členovia skrze pracovné činnosti a každodenné aktivity lepšie spoznávajú a budujú si medzi sebou vzťahy založené na dôvere.

Toto školenie ponúka rýchlejšiu cestu k takémuto výsledku. Prostredníctvom zážitkových aktivít a v bezpečnom prostredí umožňuje členom tímu spoznať sa oveľa lepšie, a to aj v krízových či vyhrotených situáciách. Vďaka odbornému dohľadu je možné nedorozumenia či predsudky riešiť priamo na mieste činu, a tak ich využiť pre posilnenie prozumenia a dôvery. Neoddeliteľnou súčasťou je aj priestor pre členov tímu, aby mohli vyjadriť, porovnať a prediskutovať svoje predstavy, očakávania či obavy spojené s fungovaním tímu a tak postupne zjednocovať svoje zámery a budovať tímového ducha.

Manažérske zručnosti

O tom, čo je to manažér a aký je to dobrý manažér sa popísalo veľa, a zrejme ešte veľa popíše. Už teraz sú na prečítanie k dispozícii kvantá literatúry, no nič si človek nezapamätá viac, ako to, čo si odskúša na vlastnej koži.

Ponúkame vám preto zážitkové školenie zamerané na osvojenie si zručností a kompetencií potrebných pre výkon manažérskej/vedúcej/riadiacej funkcie. Jedným z cieľov tohto školenia je uvedomiť si ako naše osobné zvláštnosti, vlastnosti a schopnosti ovplyvňujú naše správanie a výkonnosť v pozícii manažéra. Pozrieť sa na to, čo konkrétne je pre nás užitočné a prináša nám prospech, a ako to posilniť, prehĺbiť a skrze to rozšíriť možnosti vlastného pozitívneho uplatnenia. Popritom je dobré mať na pamäti to, že podobné situácie môžu vyžadovať použitie rôznych nástrojov, a naše najsilnejšie, najviac osvedčené nástroje nemusia byť v závislosti od situácie vždy tie najvhodnejšie.

Výsledným cieľom tohto školenia je lepšie chápanie seba samého v roli manažéra, uvedomenie si svojich silných stránok a ich konkrétneho pracovného využitia, vypracovať postup, akým je možné to, v čom som dobrý ešte viac prehĺbiť a ako môžem to, čo mi až tak nejde zlepšiť, keďže to predstavuje jednu z najistejších a najschodnejších ciest akými je možné dosiahnuť zvýšenie vlastného výkonu.  

Tajomstvo úspešného predajcu

Nato, aby predajca mohol byť úspešný potrebuje najmä tri veci – poznať sám seba, rešpektovať rozličné typy zákazníkov a mať cit pre výber vhodných metód a techník, ktorými predaj zrealizuje. Existuje mnoho osvedčených stratégií a postupov, ktoré majú zaručiť úspešný predaj. No tak, ako existujú rôzne typy zákazníkov, tak existujú i rôzne typy predajcov. Nedá sa vždy preniesť to, čo funguje u jedného na druhého. Je zbytočné snažiť sa mechanicky “našrubovať” na seba niečo, čo na nás jednoducho nepasuje. Výsledkom potom zvyčajne býva premárnená námaha, sklamanie a často i znechutenie. Toto zážitkové školenie sa zameriava na tréning v rôznych oblastiach súvisiacich s predajom ako napríklad:

 • poznanie vlastných predností,
 • príprava na predaj,
 • poznanie produktu,
 • poznanie zákazníka,
 • imidž,
 • vystupovanie,
 • komunikácia,
 • kedy je mlčať zlato,
 • kedy je správny okamih na uzatvorenie obchodu,
 • ako sa vyhnúť najčastejším chybám.
Time manažment

Je toho mnoho, čo sa dá kúpiť či nahradiť, no čas do tejto kategórie nepatrí. Každý z nás má k dispozícii len 24 hodín denne a je iba na nás, ako ho využijeme. O to viac to platí v práci, najmä ak sa na čas pozrieme z pozície manažéra. 

Je toho toľko, čo treba urobiť, zariadiť, dohodnúť, vybaviť, skontrolovať, zistiť, no je len tak málo času. V dobe, v ktorej sa flexibilita, rýchlosť a pružné reagovanie cení tak vysoko, patrí schopnosť efektívne narábať s časom k základným predpokladom úspešného manažéra. Ktoré úlohy su prioritné, čo nám prinesie najviac zisku, čo môžem urobiť len ja, kde môžem spolupracovať s druhými a čo môžem delegovať, poznanie seba samého, čo zvládam rýchlo, do čoho sa mi nechce, kedy sa pustiť do ktorej úlohy, ako moja práca súvisí s celkovým fungovaním firmy?

A to nie sú zďaleka všetky otázky, na ktoré by bolo dobré poznať odpovede. Pokiaľ máte pocit, že v práci nemáte dostatok času, poprípade hľadáte odpovede na spomenuté otázky, toto školenie je určené práve pre vás.

Stres: “Najlepší priateľ, najhorší nepriateľ.”

Stres je v súčasnom pracovnom prostredí javom rozhodne nie neobvyklým. Každý z nás sa s ním stretne a zrejme nie je možné úplne sa mu vyhnúť. Môže byť našim priateľom ale zvyčajne ho vnímame ako úhlavného nepriateľa, hoci si to tak úplne nezaslúži.

Fyziologickou funkciou stresu je pripraviť telo na zvýšenú záťaž, aktivizovať ho, uviesť do stavu pohotovosti. Pre tých, čo sú súťaživý, je stres predchodcom výzvy, je pre nich znamením toho, že znova maju príležitosť posunúť svoje hranice či osobné maximum. Pre nich je istá dávka stresu nevyhnutnou súčasťou práce, ináč prichádza nuda a nezáujem. Iní zas využívajú stres ako motiváciu. Ak si to nechám na poslednú chvíľu, nebudem mať inú možnosť ako sa do toho pustiť na 100% a podám výkon, ako keby mi išlo o život.

Ak teda stres neplní svoju pozitívnu funkciu, je celkom vhodné pozastaviť sa a pozrieť sa na to, prečo tomu tak je. Možno je to upozornenie na naše pracovné nedokonalosti, možno upozornenie, že sme si nabrali viac ako dokážeme prehltnúť a možno je to dôsledok nevhodne organizovaného pracovného času. Možností je veľa a my vás pozývame na cestu, ktorej cieľom je urobiť z nepriateľa dôverného priateľa a trpezlivého učiteľa.

Koučing je služba zameraná na zvyšovanie efektívnosti pracovníkov a na prekonávanie vnútorných bariér, s ktorými sa môžu pri svojej práci trápiť. Jej základnou technikou je rozhovor, ktorého cieľom je odkrývať klientov potenciál, možnosti a pomáhať mu nachádzať jeho vlastné riešenia. Posilňuje jeho sebavedomie a sebadôveru, poskytuje nový rámec nazerania na problém, rozširuje vnímanie celej situácie. Zameriava pozornosť klienta na to, čo funguje a nabáda ho čerpať z predchádzajúcich pozitívnych skúseností. Systemický, na riešenie zameraný koučing sa vyznačuje tým, že sa sústreďuje skôr na to, ako môžme zmeniť to, čo nás trápi k lepšiemu, než na to, prečo tomu tak je. Poznanie príčiny nie vždy vedie k jej odstráneniu či riešeniu. Výhodou systematického koučingu je časová úspornosť a relatívne rýchle výsledky.