Rastieme spolu

Psychologické poradenstvo

Účelom psychologického poradenstva je pomôcť zorientovať sa v ťažkej životnej situácii či probléme. Účelom psychologického poradenstva je pomôcť zorientovať sa v ťažkej životnej situácii či probléme. Poskytuje odborné informácie a rozširuje náhľad na problematiku skrze mnoho pohľadov a prístupov, ktoré je možné v danom prípade využiť. Ponúka rady, overené...

Psychoterapia

Psychoterapia je vhodná najmä pre klientov snažiacich sa vyriešiť zvyčajne závažný a dlhodobý problém, pričom postupy a metódy, ktoré sú k dispozícii sú nevyhovujúce, poprípade nepostačujúce. Najčastejšie po nej siahajú klienti, ktorí už využili dostupné zdroje a možnosti, no stále nevidia cestu von. Jej hlavným zámerom je pomôcť získať,...

Psychologická diagnostika

Poskytne odborný, nezávislý a objektívny pohľad na situáciu, v ktorej je veľmi dôležité vedieť, ako správne postupovať. Okrem komplexného rozboru navrhne i kroky smerujúce k zlepšeniu. Zaručujeme maximálnu diskrétnosť a ochranu súkromia našich klientov. Diagnostiku je možné zamerať na príklad na:   intelektové schopnosti, pozornosť, pamäť, osobnosť, školskú zrelosť a pod.

Profesijná orientácia

Hovorí sa, že malé dieťa malé starosti, veľké dieťa veľké starosti. Výber školy je jednou z tých udalostí, pre ktoré obvykle rodičov bolí hlava viac, ako ich potomkov. Snaha rodičov zaistiť svojim deťom tú najlepšiu budúcnosť často krát nie je pochopená ani ocenená. Rodič ale chápe, aké ďalekosiahle následky...

Cestou prijatia a odpustenia k životu v radosti

Na každého z nás príde raz chvíľa, keď si uvedomíme, že s niečim vo svojom živote nie sme spokojní, niečo nám jednoducho vadí. A pokiaľ po ruke niet nikoho alebo ničoho, na čo by sme to mohli zvaliť, neostáva nám nič iné, ako si priznať, že je to výsledok...

Holistické rozostavenia

Ide o metódu vyvinutú nemeckým psychoterapeutom Bertom Hellingerom. Sústreďuje sa na prácu s človekom v rámci systému, v ktorom žije. Využitím tejto metódy je možné priamo nahliadnuť do rodiny, práce, či iného systému, ktorého je človek súčasťou. Umožňuje pochopiť naše vlastné správanie v súvislosti s pôsobením ostatných prvkov systému....